Sponsors

   
     

 

 
   

Ook interesse om te sponsoren?
Neem dan contact op met onze sponsor coördinator, 
Pieter Oosterhof.

Reclamedoeken langs de Combibaan

We willen onze sponsoren graag de gelegenheid bieden zich te laten zien. Daarom is er in 2016 een hek geplaatst langs de Combibaan. Hierdoor hebben we ruimte gemaakt voor onze sponsoren om reclamedoeken op te hangen. Nieuwe sponsoren zijn ook nog altijd welkom.

Wanneer je een bedrijf kent dat interesse heeft om te sponsoren, laat dat dan even weten aan de sponsor coördinator, Pieter Oosterhof. Hij neemt dan contact op om te kijken of een sponsorovereenkomst mogelijk is en welk sponsorpakket daarbij het meest passend is.

    

De aanleg van de combibaan is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel. 
Financiële ondersteuning (in de vorm van leningen) is verstrekt door de Hengelose IJsclub (HIJC) en de gemeente Hengelo.

Combibaan Hengelo won in 2012 de tweede prijs ter waarde van € 7.500 in "Het beste idee van ..." georganiseerd door de Rabobank Centraal Twente.